Zakładanie, bieżąca obsługa spraw wewnętrznych, przekształcenie i likwidacja działalności gospodarczej

Przygotowywanie i opiniowanie umów z kontrahentami

Dochodzenie należności od kontrahentów

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Ochrona własności intelektualnej

E-biznes

Eko-biznes

Sprawy pracownicze

Postępowanie upadłościowe i naprawcze