Sprawy rodzinne (rozwody, alimenty, władza rodzicielska)

Sprawy spadkowe

Sprawy mieszkaniowe i lokalowe

Sprawy nieruchomości i budowlane

Sprawy konsumenckie

Ochrona praw autorskich

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne i inne zdarzenia losowe, śmierć osoby bliskiej, błędy medyczne, zmarnowany urlop

Ochrona dóbr osobistych

Spory z pracodawcą lub ZUS