zdjęcie nr 2Radca Prawny Katarzyna Frączak

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi (nr wpisu ŁD-M-1996), absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz licznych studiów podyplomowych: Prawnej Obsługi Przedsiębiorców (WPIA UŁ), Prawa Własności Intelektualnej (Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza), Szkoły Prawa Amerykańskiego (WPiA UŁ) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego (WPiA UŁ), obecnie słuchaczka podyplomowych studiów Zamówień Publicznych. Doktorantka w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką naukową prof. nadzw. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak. Naukowo i w praktyce zawodowej interesuje się zagadnieniami dotyczącymi prawa gospodarczego, ochrony środowiska, eko-biznesu, prawa żywnościowego, ochrony konsumentów, prawa własności intelektualnej i prawa turystycznego. Posiada również kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, spadkowych i odszkodowawczych.