Radca Prawny Urszula Frączak

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, badaniach klinicznych, przetargach oraz w prawie pracy.

Adwokat Mariola Kuberska

Adwokat przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, prowadzi indywidualną kancelarię, posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego oraz spadkowego

Adwokat Agata Peredzyńska i Adwokat Michał Walaszek

Adwokaci przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi, prowadzą indywidualne kancelarie adwokackie, posiadają kilkuletnie doświadczenie w zakresie spraw karnych i wykroczeniowych, a także spraw cywilnych i rodzinnych

Radca Prawny Kamil Kasica i Adwokat dr Anna Podciechowska

Radca Prawny Kamil Kasica i Adwokat dr Anna Podciechowska prowadzą działalność w formie spółki partnerskiej Podciechowska & Kasica Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Sp. P. Spółka zajmuje się obsługą przedsiębiorców, zagadnieniami z zakresu ochrony zdrowia oraz szeroko rozumianego prawa medycznego, posiada bogate doświadczenie w zakresie dochodzenia należności.

Radca Prawny Weronika Wiśniewska

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Prowadzi indywidualną kancelarię.  Doktorantka w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską pod opieką naukową prof. nadzw. dr hab. Marii Królikowskiej-Olczak, interesuje się zagadnieniami z zakresu prawa gospodarczego, farmaceutycznego i biotechnologii, posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców, sporządzania i opiniowania umów, a także w zakresie prawa rodzinnego.

Dr Wioleta Baranowska-Zając

Doktor nauk prawnych, aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, rozprawę doktorską z zakresu unijnego prawa ubezpieczeń gospodarczych obroniła w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, zajmuje się prawem ubezpieczeń gospodarczych oraz prawem ochrony konsumentów, jest autorką licznych publikacji dotyczących prawa ubezpieczeń gospodarczych oraz prawa ochrony konsumentów w recenzowanych czasopismach naukowych

Dr Małgorzata Kurzynoga

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Europejskiego i Zbiorowego Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Rozprawę doktorską napisała nt. Warunki legalności strajku, którą obroniła z wyróżnieniem w 2010 r. Zajmuje się prawem pracy, w szczególności problematyką zbiorowych stosunków pracy. Jest autorką opracowań z zakresu polskiego i europejskiego prawa pracy.

Mgr Krzysztof Krzystek 

Asystent w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizuje się w prawie regulacji sektorowych, w szczególności sektora łączności elektronicznej, oraz w prawie konkurencji. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył Prawo niemieckie dla studentów polskich – specjalistyczne przygotowanie językowe dla prawników (Deutsches Recht für polnische Studierende – Fachspezifische Fremdsprachenausbildung für Juristen) przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Wilhelma w Münster, Szkołę Prawa Amerykańskiego – School of American Law, przy The Chicago-Kent College of Law of the Illinois Institute of Technology, odbył stypendium na Wydziale Prawa Universität Mannheim oraz staż w sądzie Amtsgericht Mannheim.