Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie po rozmowie z Klientem i zapoznaniu się z dokumentacją sprawy. Istnieje możliwość ustalenia rozliczenia ryczałtowego lub w systemie płatności godzinowej.

Koszty zastępstwa procesowego ustalane są na postawie ilości przewidywanych rozpraw, rodzaju sprawy oraz stopnia jej skomplikowania.

Wynagrodzenie nie obejmuje opłat sądowych i skarbowych, a także kosztów dodatkowych np. kosztów podróży poza teren Łodzi.